Brusírna drahých kamenů
G  E  M  A      T u r n o v

J i ř i n a    M a l i n k o v á

Tvary kamenů
roháček
pravidelný roháček
osmihran
pravidelný osmihran
tuporoh
pravidelný tuporoh
kulatý
ovál
pantloch
naveta
závěs
soudek
pravoúhlý trojúhelník
pravidelný trojúhelník
trilion
Copyright © 2013    Data Servis